Μήνας: Νοέμβριος 2018

Ομιλία με αφορμή τη συνάντηση στο ξενοδοχείο Siris

Φιλές και φίλοι, Η ανεργία, το μειωμένο αγροτικό εισόδημα έφεραν φτώχεια, πτώση του ηθικού και καταρράκωση της υπερηφάνειας και αξιοπρεπείας των περισσότερων δημοτών μας. Αυτό δεν πρέπει και δεν μπορούμε να αφήσουμε να οδηγήσει σε παραίτηση και αποστασιοποίηση για τα

Με ετικέτα:
Top