Μήνας: Φεβρουάριος 2017

Δελτίο τύπου

Σέρρες, 22-02-2017 Ου γαρ ο δικαστής, ουδ’ ο βουλευτής, ουδ’ ο εκκλησιαστής άρχων εστί, αλλά το δικαστήριον, η βουλή και ο δήμος. (Μτφ. Δεν εξουσιάζει ο δικαστής, ούτε ο βουλευτής, ούτε ο δήμαρχος αλλά το δικαστήριο, η βουλή και ο

Top