Μήνας: Ιούνιος 2014

Πολιτικές, Ηθικές – Δεοντολογικές Πτυχές της διαμόρφωσης του εκλογικού αποτελέσματος των εκλογών 2014 στο Δήμο Σερρών

Στις δημοτικές εκλογές του 1891,οι υποψήφιοι για τη Δημαρχία Πειραιά Μουτσόπουλος και Ρετσίνας έλαβαν τον ίδιο αριθμό (3.200) ψήφων. Σύμφωνα με το Νόμο, σε περίπτωση ισοψηφίας ο Δήμαρχος θα εκλεγόταν με κλήρο. Έτσι και έγινε, αλλά με τη διαφορά ότι

Με ετικέτα:
Top