Παπαδόπουλος Ανέστης

Παπαδόπουλος Ανέστης

Παπαδόπουλος Ανέστης

Εκπαιδευτικός

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

 • Απόφοιτος Παιδαγωγικού τμήματος Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Δημοτικής εκπαίδευσης.
 • Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων & Μοτοσυκλετών.
 • Απόφοιτος Θεολογικού τμήματος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας για τις εθνικές και διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών.
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας για τις εθνικές και διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2007- Έως σήμερα: Διδασκαλία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

 1.  Σεμινάριο απόκτησης Πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας για τις εθνικές και διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, διάρκειας 100 ωρών, Mistral, Οκτώβριος 2001.
 2. Σεμινάριο απόκτησης Πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας για τις εθνικές και διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών, διάρκειας 100 ωρών , Mistral, Φεβρουάριος 2002.
 3. Σεμινάρια διδακτικής μεθοδολογίας, Σητεία Κρήτης, 2008
 4. Σεμινάρια συμπεριφοράς και αγωγής, Σητεία Κρήτης, 2012.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

 1. Διδασκαλία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Οκτώβριος 2007-εως σήμερα.
 2. Ευρωπαικό πρόγραμμα Comenius
 3. Ευρωπαικό πρόγραμμα Regio Comenius
 4. Πρόγραμμα περιβαλλοντικής Αγωγής (Ανακύκλωση)
 5. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Στοματική Υγιεινή)
 6. Υλοποιήση Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης (Ενδοσχολική Βία)
 7. Δημιουργία Σχολής Γονέων (Νοέμβριος – Μάρτιος)
 8. Υλοποίηση Προγράμματος εκμάθησης Γαλλικής γλώσσας εξ’ αποστάσεως με χρήση ΤΠΕ, σε συνεργασία με το ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο ‘’Ελληνιγερμανική Αγωγή’’
 9. Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος αναφορικά με τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας