Νιζάμης Δημήτριος

Νιζάμης Δημήτριος

Νιζάμης Δημήτριος

Οικονομολόγος – Συνταξιούχος τελωνιακός

Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος την περίοδο 2003-2006 στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά και από το 2011 έως σήμερα Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Σερρών

Έγγαμος με τη συνταξιούχο Νηπιαγωγό Δέσποινα Παπαϊωάννου και πατέρας τριών τέκνων.