Ανεσιάδης Χαρίλαος

Ανεσιάδης Χαρίλαος

Ανεσιάδης Χαρίλαος

Διπλ.  Μηχανικός  Παραγωγής  &  Διοίκησης  Πολυτεχνείου  Κρήτης

Εκπαίδευση:

 • Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • Εκπόνηση μελέτης ικανοποίησης για τις Αστικές Συγκοινωνίες του Δήμου Χανίων, στα πλαίσια των “Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων” του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία και παρουσιάστηκε στο 16ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακής Έρευνας που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα το 2003 και που δημοσιεύτηκε στο αντίστοιχο επιστημονικό περιοδικό.
 • Διπλωματική Διατριβή: “Μεθοδολογία Ποιοτικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς των Ψηφοφόρων και Λήψη Πολιτικών Αποφάσεων”.
 • Παρακολούθηση (Μάιος-Ιούνιος 2012) του προγράμματος κατάρτισης Ενεργειακών Επιθεωρητών (εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Επιθεωρητές Κτιρίων).
 • Γνώσεις Αγγλικών, Γαλλικών και χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ (Office, internet, CAD κ.ά). Ενασχόληση με Ποντιακή και Κρητική παράδοση.

 Επαγγελματική Εμπειρία:

 • Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών στα πλαίσια αδειοδότησης ίδρυσης / επέκτασης επιχειρήσεων (μηχανολογικού εξοπλισμού, πυροπροστασίας, θέρμανσης, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, κλιματισμού, φυσικού αερίου…)
 • Εκπόνηση μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου και υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.
 • Ενεργειακός επιθεωρητής κτιρίων ( Αριθμός Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών: 11942 ).
 • Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών στα πλαίσια έγκρισης οικοδομικών αδειών (θέρμανσης, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, κλιματισμού, φυσικού αερίου…)
 • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις των Σερρών.
 • Εκπόνηση ερευνών αγοράς και υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων.

 Συμμετοχή – Δραστηριότητες:

 • Νομαρχιακός Σύμβουλος Νομού Σερρών (2007-2010), με Νομάρχη τον Στέφανο Φωτιάδη.
 • Αντινομάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Σερρών (2010).
 • Μέλος επιτροπής Οικονομίας & Διοίκησης (2008) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών.
 • Μέλος επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης (2009) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών.
 • Μέλος του Μητρώου Μελετητών εκπόνησης Μηχανολογικών & Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών.
 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
 • Γραμματέας του Συλλόγου Φοιτητών Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης το 2001-2003.
 • Ιδρυτής και υπεύθυνος σύνταξης του “Σοστενούτο”, της 1ης φοιτητικής εφημερίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης.