Επικοινωνία

Δυναμική Πορεία Ανάπτυξης01
Διεύθυνση: Ιουστινιανού 9 (3ος όροφος), Σέρρες
Τηλέφωνο: 2321066992
Fax: 2321066224
e-mail: info@sfotiadis.gr